ادامه‌ی حمایت از جویشگر یوز منوط به ارایه طرح کسب‌و‌کار است

رییس شورای راهبری طرح جویشگر بومی با بیان اینکه فلسفه وجودی این شورا حمایت از جویشگرها و جلوگیری از موازی‌کاری… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات