اپل مدیر کیفی فیات کرایسلر را به استخدام خود در آورد

مدیر فنی کمپانی فیات کرایسلر

اپل همچنان در حال استخدام متخصصین فعال در حوزه‌ی خودروسازی است و در آخرین اقدام خود نیز موفق شده تا داگ بتز را که پیش‌تر مدیر کیفی کمپانی فیات کرایسلر را بر عهده داشت، به استخدام خود درآورد.

اخبار – زومیت – زومیت