لزوم راهبری بهینه‌ی نیروهای تلفن ثابت در حوزه‌ی سرویس‌های ارزش افزوده

عضو هیات علمی دانشکده پست و مخابرات، در پاسخ به یادداشت وارده به سیتنا و انتقاد از نحوه برداشت نگارنده از بخشی… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات