آیا اندروید M با شماره نسخه ۵٫۲ به جای ۶ ارائه خواهد شد؟

اندروید M

در حالت کلی، شماره نسخه‌ی جدید به معنای تغییرات بیشتری در بروزرسانی ارائه شده است. به عنوان مثال رفتن از شماره نسخه‌ی ۱.۵ به ۲ نوید تغییرات بیشتر و چشم‌گیرتری را نسبت به رفتن از شماره‌ی ۱.۵ به ۱.۶ می‌دهد. به نظر می‌رسد اندروید M نیز به جای شماره نسخه‌ی ۶ با شماره ۵.۲ ارائه خواهد شد.

اخبار – زومیت – زومیت