اولین ربات زیردریایی اروپایی برای نظارت بر آلودگی‌های دریا

اولین ربات زیردریایی اروپایی برای نظارت بر آلودگی‌های دریا

دریای عمیق یکی از جدیدترین مرزها برای حفاری معدن، اکتشاف نفت و دیگر فعالیت‌های صنعتی است که هم اکنون در حال ترک فلات‌های قاره‌ای به سمت مناطقی کیلومترها زیر سطح اقیانوس هستند. این مهاجرت خطرات زیادی برای محیط زیست به وجود می‌‌‌آورد که نیاز به نظارت دائمی دارد.

اخبار – زومیت – زومیت