تغییرات دست شامپانزه‌ ها در طول تاریخ بیش از دست انسان ها است

تغییرات دست شامپانزه‌ ها در طول تاریخ بیش از دست انسان ها است

تصور عموم دانشمندان بر این است که وجود انگشت شست مخالف نشان از تکامل دست انسان‌ها در برابر سایر پستانداران نظیر شامپانزه‌ها است که همین امر توانایی‌هایی نظیر در دست گرفتن ابزار و سایر مهارت‌ها را در اختیار انسان قرار داده است. حال یافته‌های جدید نشان می‌دهد که دست شامپانزه‌ها تکامل یافته‌تر از انسان‌ها است.

اخبار – زومیت – زومیت