برگزاری نخستین مدرسه تابستانه مرکز داده در دانشکده پست و مخابرات

نخستین مدرسه تابستانه مرکز داده (summer school) در روزهای ۱۳ و ۱۴ مردادماه جاری در دانشکده علمی و کاربردی پست… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات