محققان موفق به کشف سیستم دوتایی نادر از ستارگان شده‌اند

سیستم Gaia14aae

ستاره‌ای در فاصله‌ی ۷۳۰ سال نوری از زمین، در حال بلعیدن مرحله به مرحله‌ی شریک خود در سیستم دوتایی است. با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت