مدیر عاملی که بیشترین دستمزد را در سال ۲۰۱۴ داشته از روال یک روز خود می‌گوید

نیک وودمن

نیک وودمن مدیر عامل شرکت GoPro‌ بالاترین میزان دستمزد را در بین مدیر عامل‌های آمریکا در سال ۲۰۱۴ طبق گفته وبسایت بلومبرگ داشته است. در ادامه او به طور مختصر در مورد روال روزهای کاریش می‌گوید.

اخبار – زومیت – زومیت