ویکی لیکس فهرست تمام هدف های جاسوسی آمریکا در آلمان را منتشر می کند

بنیانگذار پایگاه اینترنتی ویکی لیکس از انتشار فهرست تمام اهداف آلمانی تحت نظر آمریکا خبر داد. سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات