آغاز ثبت نام الکترونیکی دریافت نمایندگی مک دونالد در ایران

در پی توافق هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ ، شرکت مک دونالد فرم ثبت نام الکترونیک نمایندگی اش در ایران را گشود. سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات