تصمیم مایکروسافت چه خواهدبود؛ نابودی یا بقای ویندوزفون؟

شرکت مایکروسافت

زمانی که مایکروسافت، نوکیا را خریداری کرد، برنامه ریزی شد تا حدود ۱۸ هزار از کارمندان ردموندی‌ها اخراج شوند. این اتفاق در تمامی خرید‌های شرکت‌های بزرگ به وقوع می‌پیوندد اما نکته‌ی جالب اینجا است که بیش از نیمی از این تعداد، از بخش نوکیا بودند با اخراج‌های جدید و خبرهای ضد ونقیض که به گوش می‌رسند آینده‌ی ویندوزفون چه خواهد بود؟ با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت