انتشار ۳۰ هزار پیام توئیتری درباره توافق در یک روز

بررسی های صورت گرفته گویای آن است که در روز ۲۳ تیرماه همزمان با پایان یافتن مذاکرات هسته ای، در توئیتر حدود ۳۰٫٫٫ سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات