پوشش پلاستیکی جایگزین آسفالت در ساخت جاده‌های هلند می‌شود

استفاده از پوشش پلاستیک در جاده‌ها

اغلب جنبه‌های زندگی انسان تحت تأثیر فناوری قرار گرفته وصنعت‌ راه‌سازی نیز از این قاعده مستثنی نیست. اخیراً یک کمپانی هلندی بکارگیری پلاستیک را برای استفاده در پوشش سطح خیابان‌ها پیشنهاد کرده که عملکرد آن بسیار بهتر از آسفالت است. با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت