محققان CERN موفق به کشف نوع جدیدی از ذره شدند

محققان CERN موفق به کشف نوع جدیدی از ذره شدند

در برخورد دهنده‌ی بزرگ هاردونی آزمایشگاه پژوهش‌های اتمی اتحادیه‌ی اروپا یا سِرن و در آشکار ساز LHCb، محققان اعلام کردند موفق به کشف حالت جدیدی از ذره شده‌اند. پیش از این دانشمندان انتظار یافتن ذرات جدیدی از ذرات را داشتند، همراه زومیت باشید.

اخبار – زومیت – زومیت