تبریک مدیر عامل بانک سرمایه برای دستیابی به توافق جامع هسته ای

خیراله بیرانوند، مدیر عامل بانک سرمایه، دستیابی ایران به توافق جامع هسته ای را به مقام معظم رهبری و آحاد ملت ش… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات