زومجی: نگاه عمیق به تریلر فیلم «بتمن علیه سوپرمن: طلوع عدالت»

بتمن

در جریان رویداد کمیک‌کان امسال، تریلری از موردانتظارترین فیلم ابرقهرمانی سال آینده، «بتمن علیه سوپرمن» منتشر شد.  زومجی در مقاله‌ای اختصاصی نگاهی عمیق به نمایش این فیلم انداخته و آن را موشکافانه بررسی و کنکاش کرده است.

اخبار – زومیت – زومیت