سلفی‌‌های خبرنگاران با تیم مذاکره کننده ایران در هواپیما

تیم مذاکره کننده ایران در مسیر بازگشت از کشور اتریش به سمت ایران در جمع خبرنگاران حضور یافتند. سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات