فراخوان نظرسنجی شرایط و مقررات SMP منتشر شد

صادق عباسی شاهکوه با اشاره به این خبر گفت: نهادهای تنظیم مقررات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با توسعه قوانین و مقررات نظارتی، اقدامات مختلفی را برای بهبود فضای رقابتی در بازارهای ICT انجام می‌دهند اما گاهی ناکارآمدی مکانیسم‌های حاکم بر بازار، باعث شکست بازار و برآورده نشدن منافع ملی و انتظارات کاربران می‌شود که برای پیشگیری از آن و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی و توسعه فضای رقابتی، الزامات و مقررات خاصی برای اپراتورهای دارای قدرت مسلط (SMP) اعمال می‌شود.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری افزود: رگولاتوری نیز براساس مصوبه ۱۹۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در سال جاری به منظور بهبود فضای رقابتی برای ورود اپراتورها و سرمایه‌گذاران جدید مانند دارندگان پروانه‌های FCP و Servco و انحصارزدایی دولتی و خصوصی در حوزه ارائه خدمات بخش ICT، تدوین و اعمال مقررات SMP را انجام می‌دهد.

وی اظهار کرد: با توجه به فراخوان نظرسنجی SMP، صاحب‌نظران و شرکت‌های فعال در حوزه ICT می‌توانند نظرات و پیشنهادهای تخصصی خود را در چهار بخش ضوابط و معیارهای تشخیص قدرت بازار، شرایط و وضعیت موجود در بازارهای مرتبط در کشور، پیشنهاد اقدامات جبرانی برای کنترل قدرت SMP و فرآیند اجرائی نظارت و اعمال مقررات SMP در کشور، به صورت مکتوب تا تاریخ ۲۱ مرداد سال جاری به معاونت بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری ارسال کنند.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا