ساعت هوشمند هوآوی گواهینامه FCC را دریافت کرد

ساعت هوشمند هوآوی

ماه گذشته اعلام شد که بخاطر برخی مسائل مرتبط با اندروید ور، هوآوی ساعت هوشمند خود را با تاخیر به بازار عرضه خواهد کرد و در آن زمان صحبت از شهریور یا مهر به عنوان زمان عرضه این ساعت هوشمند شد. حالا خبر رسیده که این ساعت گواهینامه FCC‌ را دریافت کرده بنابراین احتمالا زودتر از پیش‌بینی ها به بازار خواهد آمد.

اخبار – زومیت – زومیت