امکان سفارشی‌سازی بسته‌های ترکیبی ایرانسل از طریق کد دستوری

بسته ترکیبی ایرانسل

ایرانسل از فراهم شدن امکان سفارشی سازی بسته های ترکیبی مکالمه، پیامک و اینترنت از طریق کددستوری (USSD) خبر داد.

اخبار – زومیت – زومیت