نگاهی به کارخانه‌ی لامبورگینی، محل تلاقی هنر و صنعت

کارخانه‌ی لامبورگینی

این روزها کمپانی‌های خودروساز درصدد مکانیزه کردن هرچه بیشتر خط تولید و استفاده‌ی بیش از پیش از روبا‌ت‌ها هستند، اما لامبورگینی در جهت این سیاست حرکت کرده و شاهکارهای خود را با هنر دست کارکنانش در هم می‌آمیزد. با زومیت همراه باشید تا نگاهی به روند تولید خودرو در کارخانه‌ی سانتاگاتا بولونیزه لامبورگینی داشته باشیم.

اخبار – زومیت – زومیت