ابتکار در طراحی گلدان و گل‌هایی که جاری می‌شوند

طراحی مبتکرانه‌ی گلدان و جریانی از گل‌ها که روی روی زمین پخش شده‌اند

گل‌ها و گیاهان با حضور سبز و رنگارنگ خود، محیط پیرامون ما را،  بسی چشم‌گیر و دلپذیر می‌کنند. اما اگر اندکی خلاقیت را چاشنی طراحی فضاهای سبز کنیم، نتیجه تابلویی است رنگارنگ که  نگاه را بیش از پیش معطوف خود کرده و رنگی از هوشمندی و ابتکار را بازمی‌تاباند.

اخبار – زومیت – زومیت