الزام رسانه ملی به قطع همکاری با هنرمندان هنجارشکن در شبکه‌های اجتماعی

شورای نظارت بر سازمان صداوسیما بر اساس مصوبه ای، رسانه ملی را موظف کرد تا با هنرمندانی که شئونات اخلاقی و رسان… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات