تماشا کنید: اعتیاد کودکان به فناوری، یک چالش جهانی

اعتیاد کودکان به فناوری

با ورود هر نسل، عادات، طرز فکر و روش جدیدی نیز در فرهنگ یک جامعه تعریف می‌شود؛ اما اگر کمی دقیق‌تر به این موضوع بنگیرم، شکاف ایجاد شده بین طرز زندگی نسل جدید که با فناوری‌های روز رشد می‌کنند، بسیار محسوس‌تر است. Nature Valley برای نمایش این موضوع ویدیویی تهیه کرده که می‌توانید در ادامه بینید.

اخبار – زومیت – زومیت