انتصاب مدیرعامل مخابرات هرمزگان توسط سرپرست مخابرات ایران

در حکمی از سوی مهندس سید اسداله دهناد، سرپرست شرکت مخابرات ایران، مهندس سید رهام حسینی به عنوان مدیرعامل شرکت… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات