محققان می‌گویند: شروع پیری از جوانی آغاز می‌شود

محققان می‌گویند: شروع پیری از جوانی آغاز می‌شود

شاید شما هم یکی از افراد خوش شانسی باشید که تا میان سالگی ۳۰ ساله به نظر می‌رسند و یا شاید از آن دسته افرادی باشید که مسن‌تر از سن واقعیشان به نظر می‌رسند، به این موضوع بیشتر اهمیت بدهید زیرا تحقیقات جدید نشان می‌دهد که پیر شدن انسان از سنین جوانی شروع می‌شود، همراه زومیت باشید.

اخبار – زومیت – زومیت