توئیت دیپلمات تیم مذاکره کننده: خبر آمد خبری در راه است

یکی از دیپلمات های حاضر در مذاکرات هسته ای توئیتی تازه درباره وضعیت مذاکرات هسته ای به اشتراک گذاشته است. سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات