"رایتل" مدیای کارت هوشمند بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی است

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، گفت: احتمالا مدیای کارت هوشمند بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی رایتل خواهد بود. سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات