ابزار جدید فیسبوک امکان اولویت‌بندی فید خبری را به کاربران می‌دهد

فیسبوک

فیسبوک با ایجاد تغییراتی به کاربران اجازه می‌دهد تا ترتیب نمایش فید خبری خود را اولویت بندی کنند. در ادامه با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت