ابتکار امام خمینی (ره) در نامگذاری روز جهانی قدس مساله فلسطین را از مرزهای ایران خارج کرد

واعظی در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس:
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امام خمینی (ره) روز قدس را به عنوان یک مولفه تعیین کننده و ماندگار به…

سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات