جیمیل برای شناسایی اسپم‌ها از هوش مصنوعی بهره خواهد برد

Gmail

اسپم‌ها همواره آزاردهنده هستند و گاهی اوقات می‌توانند فاجعه آفرین نیز باشند. برای جلوگیری از این اتفاق‌های ناخوشایند گوگل به تازگی شبکه‌ی هوش مصنوعی خود برای شناسایی بهتر اسپم‌ها را گسترش داده است. با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت