اشتباهی فاحش در نرم افزار بانک ملی! (+عکس)

خرید نرم افزار موبایل بانک ملی از خارج کشور و بومی نکردن این نرم افزار باعث بروز اشتباهی فاحش شد.

سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات