هشدار جدی در مورد عوارض فیزیکی اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای

چه آن هایی که از طریق کامپیوتر و یا آن هایی که از طریق کنسول های بازی و یا دیگر ابزارها وارد دنیای بازی های…

سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات