پیام گروه Galaxy & S6 در شبکه اجتماعی لاین جعلی است!

شرکت سامسونگ الکترونیکس درباره پیام جعلی منتشر شده در شبکه لاین در ایران بیانیه داد.

سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات