توسعه پهن باند از اولویت‌های اصلی وزارت ICT در برنامه ششم خواهد بود

برگزاری جلسه شورای برنامه‌ریزی ICT در برنامه ششم توسعه کشور؛
اولین جلسه شورای برنامه ریزی ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه ششم توسعه کشور به ریاست وزیر ارتباطات و…

سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات