نوستراداموس؛ از پیش‌گویی تا واقعیت

نوستراداموس

زمانی که اتفاقی بزرگ و پر سر و صدا رخ می‌دهد، مردم با روش‌های مختلفی به آن اتفاق واکنش نشان می‌دهند. یکی از این روش‌ها رفتن به سراغ پیش‌گویان قدیمی و یافتن ارتباطی بین پیش‌گویی‌های آن‌ها و اتفاق حاضر است. شاید اکثر مواقع اسمی که به ذهن می‌رسد نوستراداموس باشد. اما او که بود و مهم‌ترین پیش‌بینی‌های او چه بودند؟

اخبار – زومیت – زومیت