با این دست روباتیک به هدف بزنید / عکس

 

به گزارش خبرآنلاین، سیستم MAXFAS (Mobile Arm eXoskeleton for Firearm Aim Stabilization) یک بازوی ساخته‌شده از فیبر کربن است که در اصل برای بهبود توان‌بخشی قربانیان سکته مغزی ساخته‌شده اما در بخش نظامی باهدف ایجاد ثبات هنگام شلیک و زدن به هدف مورداستفاده قرار می‌گیرد.

این پروژه که در تست استاتیک با سخت‌افزارهای خارجی با موفقیت جلو رفته مانند لباس، دست سرباز را پوشانده و در لحظه بحرانی و شرایط جنگی به‌خوبی کار می‌کند. این بازوی روباتیک با قفل‌کردن دست به‌طور موقت، جلوی لرزش را در تکان‌های پیش‌بینی‌نشده می‌گیرد و با واردکردن فشار تعریف‌شده جلوی تکان خوردن دست را می‌گیرد.

«دن بیچله» در مرکز تحقیقات ARL از تعریف سطح ثبات روی بازو در پروژه کارشناسی ارشد خود و توسعه آن در بخش نظامی می‌گوید. وی این سیستم را در ابتدا برای کمک به ناتوانایانی که دچار سکته مغزی شده‌اند به کار گرفت تا ضمن راه رفتن بیماران، اجازه دهد تا بیمار به‌طور خودکار حرکات خود را تنظیم کند تا درنهایت راه رفتنانی نوع بیماران بهبود یابد.

منبع: ارس تکنیکا

۵۶۵۶

 

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا