مشارکت اعضای فرهنگستان علوم در صندوق موقوفات جایزه مصطفی (ص)

اعضای گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم ایران همزمان با شروع پذیره نویسی صندوق موقوفات و سرمایه‌گذاری جایزه…

سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات