تماشا کنید: پیشرفت جدید ربات سوسکی با الهام گیری دوباره از سوسک‌ها

تماشا کنید: پیشرفت جدید ربات سوسکی با الهام گیری دوباره از سوسک‌ها

حتماً پیش از این با ربات سوسکی در زومیت آشنا شده اید؛ رباتی که با الهام گیری از سوسک‌‌ها و روش حرکت آن‌‌ها ساخته شده بود و می‌‌توانست انواع موانع را به راحتی پشت سر بگذارد. این بار تیم پژوهشی این ربات، آن را با روشی ساده اما مؤثر ارتقاء داده اند، با ما باشید.

اخبار – زومیت – زومیت