سرانه ۱۷ کیلوبیتی پهنای باند به ازای هر ایرانی

استفاده از اینترنت در ایران

آخرین بررسی ها از وضعیت دسترسی عام مردم به فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می دهد که پهنای باند اینترنت بین الملل به ازای هر کاربر اینترنت در ایران ۱۷ کیلوبیت بر ثانیه است.

اخبار – زومیت – زومیت