پیشنهاد سناریو‌های حفظ «کارت هوشمند» به دولت

رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت خبر داد:
رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت با تاکید بر ادامه کار این ستاد، گفت: ما معتقدیم که سامانه هوشمند سوخت باید…

سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات