انتخاب ۱۰ تیم برای حضور در چرخه دوم شتابدهنده آواتک

چرخه دوم شتابدهنده آواتک

۱۰ تیم استارتاپی در دومین روز انتخاب ( Second Cycle Selection Day) برای حضور در چرخه دوم شتابدهنده «آواتک» توسط هیات داوران ارزشیابی و انتخاب شدند.

اخبار – زومیت – زومیت