عناوین هفته تأمین اجتماعی اعلام شد

مشاور مدیرعامل و مدیر کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی از نامگذاری ایام هفته تأمین اجتماعی خبر داد.

سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات