طرح ابلاغ الکترونیکی احکام مطالباتی کارفرمایان اجرا می‌شود

در آستانه هفته تامین اجتماعی؛
مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، نحوه اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی احکام مطالباتی کارفرمایان را…

سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات