ترویج خشونت در اینترنت با ۴۰۰۰۰ حساب توییتری داعش

سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد گفت: در “توئیتر” حدود چهل هزار حساب هوادار گروه تروریستی “…

سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات