تجاری‌سازی ۲۷ شرکت نوپا در مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت می گیرد؛
مدیر مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس معاونت علمی، از آغاز فعالیت ۲۷ شرکت انتخابی نوپا در این مرکز…

سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات