سیاره‌ی زمین‌سان چیست؟

سیاره‌های زمین‌مانند

با وجود کشف صدها سیاره‌ی بزرگ از جنس گاز، سیاره‌های متعددی نیز یافت شده‌اند که شباهت‌هایی از نظر جنس و اندازه با زمین دارند. اما این سیاره‌ها چه هستند و چه پیامی دارند. با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت