یک طرح، یک نگاه: فرار ساعتی

یک طرح، یک نگاه: فرار ساعتی

آیا جزء آن دسته از افرادید که باید صبح زود برخاسته و به کارهای‌تان برسید، اما در عین حال نمی‌توانید از چُرت لذت‌بخش صبحگاهی دست بردارید؟ در این صورت ما به شما راهکار ویژه‌ای را پیشنهاد می‌کنیم. ساعتی که تا شما را از تخت بیرون نکشد، دست از زنگ زدن و فرار کردن برنخواهد داشت.

اخبار – زومیت – زومیت