زومجی: شش چیزی که از فصل ششم سریال «بازی تاج و تخت» می‌ خواهیم

Game of Thrones

اتمام فصل پنجم «بازی تاج و تخت»، این سریال و آخرین کتاب منتشرشده‌‌‌ی این مجموعه را به یک نقطه‌ رساند. حالا هم کتاب‌خوان‌ها و هم دنبال‌کنندگان سریال، هیچ ایده‌ای از فصل بعد ندارند. این یعنی فرصتی برای پیش‌گویی! زومجی ۶ انتظار ما از فصل ششم را بیان می‌کند.

اخبار – زومیت – زومیت